logo

Thành Cổ Loa là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ rất đáng tự hào vì

Câu hỏi :

Thành Cổ Loa là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ rất đáng tự hào vì

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Thành Cổ Loa là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ rất đáng tự hào vì kết cấu của thành gồm 3 vòng khép kín được xây theo hình xoáy trôn ốc, đây là đặc trưng nổi bật của công trình và được xem là một trong những công trình kiến trúc đáng tự hào của nền văn minh Việt cổ, đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam.

- Là một công trình đồ sộ (chu vi, chiều cao,...), cách bố trí khoa học (ba vòng thành, hệ thống hào bao quanh,...).

- Là một quân thành: có lực lượng lớn quân đội, được trang bị các loại vũ khí bằng đồng,...

- Ở vào thời điểm cách đây 2000 năm, khi mà trình độ kĩ thuật chung còn thấp kém thì việc xậy dựng thành công thành cổ Loa là một thành tựu rất có ý nghĩa về nhiều mặt.

icon-date
Xuất bản : 22/03/2023 - Cập nhật : 03/07/2023