logo
ADVERTISEMENT

Tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

Câu hỏi: Tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

Tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

Trả lời:

Sở dĩ vỏ dây dẫn cách điện có màu sắc khác nhau là để chúng ta thuận tiện nhận biết và phân biệt các loại dây, độ bền cơ học và chất liệu của dây cũng như dây pha và dây trung gian. Phối hợp khi lắp đặt mạng điện, phân biệt mạch chính với mạch nhánh, tạo điều kiện sửa chữa và lắp đặt mạch điện nhanh chóng.

Ví dụ: 

- Dây pha: Đỏ, trắng, vàng, xanh dương.

- Dây trung tính: Đen

ADVERTISEMENT