logo
ADVERTISEMENT

Tại sao cành ghép cần có mầm ngủ to?

Câu hỏi :

Tại sao cành ghép cần có mầm ngủ to?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Cành ghép cần có mầm ngủ to để dễ hút nước và chất dinh dưỡng
Quy trình cắt ghép cành

Ghép là phương pháp nhân giống vô tính, được thực hiện bằng cách lấy một bộ phận (mắt, cành) của cây nhân giống (cây mẹ) ghép vào cây khác (gốc ghép) để tạo thành cây mới. Trước khi tiến hành ghép cành, cần chọn cành có mầm ngủ to, vì những cành ghép đó sẽ dễ hút nước và chất dinh dưỡng, giúp cho cành ghép chóng lớn, khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. 

ADVERTISEMENT