logo
ADVERTISEMENT

Tác dụng của thân lựu đạn F1?

Câu hỏi: Tác dụng của thân lựu đạn F1?

Tác dụng của thân lựu đạn F1?

Lời giải: 

Tác dụng của thân lựu đạn F1 là liên kết với các bộ phận tạo để thành mảnh vân xác thương địch. Bộ phận gây nổ lắp được lắp vào thân lựu đạn như: Lò xo kim hỏa, mỏ vịt để giữ đuôi kim hoả, kim hoả, chốt an toàn, thuốc cháy chậm, kíp, cần bẩy.

ADVERTISEMENT