logo

Sưu tầm tư liệu và viết đoạn văn (khoảng 10 câu) tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Câu hỏi: Sưu tầm tư liệu và viết đoạn văn (khoảng 10 câu) tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Trả lời:


Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam - Mẫu số 1

Chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, điều này đã được chứng minh bởi lịch sử và các tài liệu khoa học. Tuy nhiên, Trung Quốc đã có nhiều hành động xâm phạm đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong những năm gần đây, bao gồm việc bắt ngư dân Việt và tấn công các tàu Việt trên vùng biển của Việt Nam. Những hành động này đang trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, để bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia, các thanh niên và học sinh cần phải có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biển đảo và giá trị to lớn của nó, mà ông cha ta đã đổ máu để xây dựng.

Bên cạnh đó, các thanh niên cần phải tham gia tích cực vào các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên internet, khẳng định chủ quyền biển đảo và đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm của Trung Quốc. Chúng ta cũng có thể thực hiện các hoạt động như gửi thư đến các người lính đảo để động viên và tiếp sức cho các anh, giúp các anh vững tin để trông giữ biển đảo. Cuối cùng, đối với mục tiêu giữ gìn biển đảo quê hương, các thanh niên cần không ngừng tu dưỡng phẩm chất người Việt Nam, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần và tham gia trực tiếp vào công cuộc bảo vệ biển đảo quê hương bằng tất cả những gì mình có.

Sưu tầm tư liệu và viết đoạn văn (khoảng 10 câu) tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam - Mẫu số 2

Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, điều này đã được khẳng định từ nhiều tài liệu lịch sử để lại, đủ để minh chứng cho chủ quyền này. Tuy nhiên, Trung Quốc lại ngang nhiên thực hiện nhiều hành vi nhằm chiếm biển đảo của chúng ta. Đứng trước tình hình này, thanh niên chúng ta cần phải hành động từ những việc làm nhỏ. Chúng ta cần tìm hiểu và hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của chủ quyền biển đảo, một giá trị lớn lao mà đã được các tổ tiên chúng ta đổ máu để xây dựng. Ngoài ra, chúng ta cần tìm hiểu lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử địa lý liên quan đến chủ quyền biển đảo, và nghiên cứu các chính sách ngoại giao nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển đông. Thanh niên cần tích cực tham gia vào các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện truyền thông, đồng thời tôn vinh chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn đàn và đấu tranh chống lại các hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Điều quan trọng là thanh niên cần luôn tự rèn luyện phẩm chất người Việt Nam mới, tích cực tham gia vào xây dựng đất nước giàu mạnh và đoàn kết để tạo ra sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi người trong chúng ta cần chuẩn bị tinh thần để tham gia trực tiếp vào công cuộc bảo vệ biển đảo quê hương bằng mọi cách có thể. Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời khỏi Tổ quốc, và trách nhiệm của tuổi trẻ là gìn giữ toàn vẹn phần lãnh thổ này như lời dặn của Bác Hồ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước".

>>> Xem thêm: Soạn Địa lí 8 Cánh diều Chủ đề chung 2

icon-date
Xuất bản : 15/03/2023 - Cập nhật : 28/07/2023