logo
ADVERTISEMENT

Soạn Tin 12 Bài 5 ngắn nhất trang 42, 43,... 46, 47: Các thao tác cơ bản trên bảng

Hướng dẫn Soạn Tin 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng bám sát nội dung SGK Tin học 12 trang 42, 43,…46, 47 theo chương trình SGK Tin học 12. Tổng hợp lý thuyết Tin học 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng trang 42, 43,…46, 47 SGK Tin học 12


Soạn Tin 11 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng (ngắn gọn nhất)

Trả lời câu hỏi 1 trang 47 SGK Tin học 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng

Lời giải:

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

- Cập nhật dữ liệu:

+ Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);

+ Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;

+ Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

- Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiểnthị trang dữ liệu của bảng), lọc racác bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

- Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

- Thay thế.

- In dữ liệu.

Trả lời câu hỏi 2 trang 47 SGK Tin học 12

Trong bảng Hoc_sinh (h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To

Lời giải:

Các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường To:

- Mở bảng (chế độ hiển thị trang dữ liệu);

- Chọn trường: nháy vào phía trên tiêu đề cột To.

- Nháy vào nút tăng dần ( A-Z).

Trả lời câu hỏi 3 trang 47 SGK Tin học 12

Trong bảng Học_sinh (h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau ngày 1/9/1991

Lời giải:

Các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh ngày 01/09/1991:

- Nháy nút lọc theo mẫu Filter by Form ;

- Trong hộp thoại Filter by Form , nhập điều kiện lọc: nhập "Nữ" trong cột GT và nhập ># 01/09/1991# trong cột NgSinh;

- Nháy nút lọc để thực hiện lọc.


Tóm tắt lý thuyết Tin 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Tin học 12: Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Tin 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng trong bộ SGK Tin học 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT