logo
ADVERTISEMENT

Soạn Tin 12 Bài 3 ngắn nhất trang 26, 27,... 32, 33: Giới thiệu Microsoft Access

Hướng dẫn Soạn Tin 12 Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access bám sát nội dung SGK Tin học 12 trang 26, 27,…32, 33 theo chương trình SGK Tin học 12. Tổng hợp lý thuyết Tin học 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access trang 26, 27,…32, 33 SGK Tin học 12


Soạn Tin 11 Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access (ngắn gọn nhất)

Trả lời câu hỏi 1 trang 33 SGK Tin học 12

Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access

Lời giải:

Access là hệ QTCSDL dùng trên các máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ, cho phép lưu trữ và xử lí dữ liệu dạng bảng. Các chức năng chính của Access là thiết kế bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, lưu trữ, cập nhật và kết xuất thông tin.

Trả lời câu hỏi 2 trang 33 SGK Tin học 12

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Lời giải:

Các đối tượng cơ bản trong Access: Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo.

Trả lời câu hỏi 3 trang 33 SGK Tin học 12

Có những chế độ nào để làm việc với các đối tượng

Lời giải:

Có hai chế độ làm việc với các loại đối tượng: chế độ thiết kế (Design View) và chế độ trang dữliệu (Datasheet View). Riêng biểu mẫu có thêm chế độ biểu mẫu (Form View).

Trả lời câu hỏi 4 trang 33 SGK Tin học 12

Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access

Lời giải:

Những cách tạo đối tượng trong Access: dùng các mẫu tạo sẵn bằng thuật sĩ (wizard), tự thiết kế hoặc kết hợp thuật sĩ và tự thiết kế.

Trả lời câu hỏi 5 trang 33 SGK Tin học 12

Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access

Lời giải:

Để khởi động Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

- Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.

- Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ Microsoft Office.

- Chọn Start - All Programs - Microsoft Access.

Để kết thúc Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

- Nháy đúp vào biểu tượng ở góc trên bên trái của cửa sổ Microsoft Access.

- Nháy vào nút của cửa sổ Microsoft Access.

- Chọn File - Exit.


Tóm tắt lý thuyết Tin 12 Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Tin học 12: Bài 3. GIới thiệu Microsoft Access

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Tin 12 Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access trong bộ SGK Tin học 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT