logo
ADVERTISEMENT

Soạn Sinh 12 Bài 30 ngắn nhất trang 129, 130, 131, 132: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Hướng dẫn Soạn Sinh 12 Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) bám sát nội dung SGK Sinh học 12 trang 129, 130, 131, 132 theo chương trình SGK Sinh học 12. Tổng hợp lý thuyết Sinh 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) trang 129, 130, 131, 132 SGK Sinh học 12


Soạn Sinh 12 Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) [ngắn gọn nhất]

Trả lời câu hỏi trang 131 SGK Sinh học 12

Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật?

Lời giải:

Lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật vì: ở thực vật có họ hàng gần gũi có thể thụ phấn cho nhau tạo nên con lai có sức sống và ở thực vật có khả năng sinh sản sinh dưỡng. Tuy nhiên ở động vật cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp, nhất là ở nhóm có hệ thần kinh phát triển, gây ra những rối loạn về giới tính nên lai xa và đa bội hóa tạo nên loài mới ít xảy ra ở động vật.


Luyện tập

Trả lời câu hỏi 1 trang 132 SGK Sinh học 12

Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

Lời giải:

Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành nếu giữa các tiểu quần thể cuối cùng một loài có sự cách li nào đó khiến các cá thể của các tiểu quần thể không giao phối với nhau hoặc có giao phối với nhau nhưng đời con sinh ra bị bất thụ. Các kiểu cách li có thể là cách li địa lí, cách li sinh thái, cách li sau hợp tử.

Trả lời câu hỏi 2 trang 132 SGK Sinh học 12

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52.

Lời giải:

Loài cây bông này có lẽ đã được hình thành bằng cách lai xa kèm theo đa hội hoá.

Trả lời câu hỏi 3 trang 132 SGK Sinh học 12

Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá.

Lời giải:

Con lai khác loài nếu được đa bội hoá làm cho các NST của mỗi loài đều có  NST tương đồng thì chúng có thể sinh sản bình thường. Chúng được xem là một loài mới so với các loài bố mẹ vì khi lai trở lại với các loài bố mẹ thì sẽ cho ra con lai bất thụ (cách li sinh sản với các loài bố mẹ).

Trả lời câu hỏi 4 trang 132 SGK Sinh học 12

Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?

Lời giải:

Cần phải báo vệ sự đa dạng của các loài cây, ngay cả các cây hoang dại vì sau này chúng ta có thể khai thác những gen quý hiếm từ chúng hoặc tạo ra các giống cây trổng mới.

Trả lời câu hỏi 5 trang 132 SGK Sinh học 12

Từ quần thế cây 2n người ta tạo ra được quần thể cây 4n quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới, vì sao?

A. Quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST.

B. Quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n.

C. Quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ.

D. Quần thể cây 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn các cây của quần thể 2n.

Lời giải: C


Tóm tắt lý thuyết Sinh 12 Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Sinh 12 Bài 30: Hình thành loài cùng khu vực địa lí

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sinh 12 Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) trong bộ SGK Sinh học 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT