logo

(Kết nối tri thức) Soạn KHTN 8 Bài 11: Muối (trang 48)

Hướng dẫn (Kết nối tri thức) Soạn KHTN 8 Bài 11: Muối trang 48 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 11: Muối 

Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 11: Muối (trang 48)

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 11: Muối

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 11: Muối


1. Viết công thức của các muối sau: potassium sulfate, sodium hydrogensulfate, sodium hydrogencarbonate, sodium chloride, sodium nitrate, calcium hydrogenphosphate, magnesium sulfate, copper(II) sulfate.

Trả lời:

- Potassium sulfate: K2SO4

- Sodium hydrogensulfate: NaHSO4

- Sodium hydrogencarbonate: NaHCO3

- Sodium chloride: NaCl

- Sodium nitrate: NaNO3

- Calcium hydrogenphosphate: CaHPO4

- Magnesium sulfate: MgSO4

- Copper(II) sulfate: CuSO4

2. Gọi tên các muối sau: AlCl3; KCl; Al2(SO4)3; MgSO4; NH4NO3; NaHCO3

Trả lời:

- AlCl3: aluminium chloride;

- KCl: potassium chloride;

- Al2(SO4)3: aluminium sulfate;

- MgSO4: magnesium sulfate;

- NH4NO3: ammonium nitrate;

- NaHCO3: sodium hydrogencarbonate.


3. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành muối KCl và MgSO4.

Trả lời:

- Một số phương trình hoá học của phản ứng tạo thành muối KCl:

2K + 2HCl → 2KCl + H2

KOH + HCl → KCl + H2O

K2O + 2HCl → 2KCl + H2O

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

- Một số phương trình hoá học của phản ứng tạo thành muối MgSO4:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O.


4. Trong dung dịch, giữa các cặp chất nào sau đây có xảy ra phản ứng? Viết phương trình hoá học của các phản ứng đó.

 

Na2CO3

KCl

Na2SO4

NaNO3

Ca(NO3)2

?

?

?

?

BaCl2

?

?

?

?

HNO3

?

?

?

?

Trả lời:

 

Na2CO3

KCl

Na2SO4

NaNO3

Ca(NO3)2

×

-

×

-

BaCl2

×

-

×

-

HNO3

×

-

-

-

(“×”: xảy ra phản ứng; “-”: không xảy ra phản ứng)

Phương trình hoá học:

- Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3

- Ca(NO3)2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2NaNO3

- BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

- BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

- 2HNO3 + Na2CO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O.

>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 11: Muối trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 07/07/2023 - Cập nhật : 12/08/2023