logo
ADVERTISEMENT

Skills 1


Unit 4: Our customs and traditions


Skills 1 (phần 1-6 trang SGK Tiếng Anh 8 mới)

Reading

1. Look at the pictures and ...(Nhìn tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the people doing in each picture? (Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?)

=> Picture 1: A family is celebrating a birthday.

=> Picture 2: People are making chung cakes.

=> Picture 3: A family is at an amusement park.

2. Does your family ever do the same things? (Gia đình bạn từng làm những điều này chưa?)

=> Yes, we do.

2. Read Mi's presentation on ...(Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Bài viết của cô ấy có nói về gia đình và xã hội của cô ấy không?)

Answer: Yes, she is.

Hướng dẫn dịch:

Theo quan điểm của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Cũng như các gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

(A)Thứ nhất, có một truyền thống trong gia đình tôi là cả nhà dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ trưa. Chúng tôi đã tiếp nối truyền thống này trong ba thế hệ liên tiếp.

(B) Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành cả ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không cần thiết phải làm như vậy, nhưng nó làm cho gia đình của chúng tôi gần gũi nhau hơn.

(C) Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác là ngày nào. Phong tục của chúng tôi là  phải nấu một món ăn mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị món xôi ngũ sắc ăn với thịt gà nướng.

Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc.

3. Now decide in which paragraph ...(Bây giờ quyết định mỗi chi tiết dưới đây thuộc về đoạn nào. Viết A, B, hoặc C vào chỗ trống.)

Lời giải:

1. Lasagne (C)

2. 11 a.m (A)

3. the first Sunday in October (C)

4. go to the cinema (B)

5. 3 generations (A)

6. they provide our family with a sense of belonging (C)

4. Read the text again and ...(Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the three customs or traditions Mi mentions? (Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì?)

=> They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October.

2. What does Mi's family usually do on Sundays? (Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?)

=> They usually go to the cinema or go for a pinic together.

3. What is the date of her grandparents' wedding anniversary? (Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?)

=> They don't remember.

4. What did they make for the grandparents' wedding anniversary this year? (Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay?)

=> They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.

5. Why do they love family customs and traditions? (Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình?)

=> They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.

Speaking

1. Work in pairs and discuss the questions(Làm theo cặp và thảo luận các câu hỏi.)

What are the three customs and traditions you like most in your family? Describe them in detail. (Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình bạn là gì? Miêu tả chúng chi tiết.)

=> Firstly, we have tradition of living with many generations in the house. Somtimes we have three, four generations living together, even more than that. I stay with my grandparents, my parents and my cousins. We are always happy and we can share all our memories, stories togerher,

   Secondly, our tradition is worshiping ancestors and burning incense. We always do that on full moon days, Tet, or even before starting important things in our life. It express our gratitude to our ancestors

Thirdly, we have the custom of travelling together in summer holidays. It’s the time for us to relax and reduce stress. We often go to the beach to swim, sunbath, play volleyball or eat seafoods,...

2. How do you feel when you take part in these customs and traditions? (Bạn cảm nhận như thế nào khi bạn tham gia vào những phong tục và truyền thống này?)

=> They are very exciting and meaningful with me. I feel so proud of to be a member of my family

3. Why is it important to continue family customs and traditions? (Tại sao thật quan trọng để tiếp tục phong tục và truyền thống của gia đình?)

=> They help us to shorten the generation gap. We can stay toghether and take care of our grandparents, parents easier. We love each other and be happy

    Continuing our family cusmtoms and traditions is a way to respect and gratitude our ancestors.

6. Interview another pair to ...(Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.)

Lời giải:

Tên người được phỏng vấn

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3

Tung

Having dinner with family, going pinic at the end of month, travelling in summer.

Feeling very happy!

They make his family happy.

Trang

Having dinner on the first day of Tet. Going to their grandparents' house at the weekend. Going on holiday in spring.

Feeling so excited!

Making her life meaningful.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8 mới: Unit 4. Our customs and traditions

ADVERTISEMENT