logo

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Hệ thống kiến thức Tin học 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí 

Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí


Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10

Mục tiêu bài học

- Hiểu được sự cần thiết phải lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin từ dữ liệu lưu trữ cho các bài toán quản lí.


Một số hình ảnh nổi bật về lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Hình ảnh về lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10
Ví dụ về lưu trữ dữ liệu
Hình ảnh về lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10 hình 2
Hình ảnh về lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10 hình 3
Mã vạch, mã QR là công cụ giúp thu thập dữ liệu tự động

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 10. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 14/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023