logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Nội dung về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng toán lớp 10 rất hay, nhưng bởi phải vận dụng nhiều công thức nên đôi khi các bạn cảm thấy khó nhớ và nhầm lẫn. Bài viết dưới đây Toploigiai hướng dẫn các bạn vẽ sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng và tìm hiểu một số dạng bài toán về phương trình đường thẳng nhé!


Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Một số dạng bài toán về phương trình đường thẳng

Dạng 1: Dạng viết phương trình đường thẳng khi biết vectơ pháp tuyến và 1 điểm thuộc đường thẳng 

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Ví dụ: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng (d) biết (d): đi qua điểm A(3;2) và có VTPT = (1;-3).  

Lời giải: Vì (d) đi qua điểm A(3,2) và có VTPT = (1;-3) 

⇒ PT tổng quát của đường thẳng (d) là:  1(x-3) - 3(y-2) = 0 ⇔ x - 3y + 3 = 0

Dạng 2: Viết PT đường thẳng khi biết vectơ chỉ phương và 1 điểm thuộc đường thẳng

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng (d) biết rằng (d) đi qua điểm N(-2;1) và có VTCP = (3;4)

Lời giải: Vì đường thẳng đi qua N(-2;1) và có VTCP = (3;4) 

⇒ phương trình tham số của đường thẳng là: 

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Dạng 3: Viết PT đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng đi qua d biết:

a) Đi qua A(1;2), và ⊥ Δ: 3x - 2y + 1 = 0

b) Đi qua A(2;-3), và ⊥ Δ:

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

a) Đường thẳng Δ có VTPT = (3;-2), vì d ⊥ Δ => VTCP(d) = (3;-2) mà d đi qua A(1;2)

=> Phương trình đường thẳng d là: 

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

b)  Đường thẳng Δ có VTCP = (-1;3), d ⊥ Δ => VTPT(d) = (-1;3) mà d đi qua A(2;-3)

=> Phương trình đường thẳng d là: 

-(x-2) + 3(y+3) = 0 <=> -x + 2 + 3y + 9 = 0 <=> -x + 3y + 11 = 0

Dạng 4: Viết PT đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

Ví dụ: Viết phương trình đường thẳng đi qua d biết:

a) Đi qua A(5;2), và // Δ:

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

b) Đi qua A(5;2), và // Δ: 3x - 2y + 1 = 0

Lời giải:

a) Đường thẳng Δ có VTCP = (-1; 3), vì d // Δ => VTCP(d) = (-1; 3) mà d đi qua A(5;2)

=> Phương trình đường thẳng d là: 

Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10

b)  Đường thẳng Δ có VTPT = (3; -2), d // Δ => VTPT(d) = (3; -2) mà d đi qua A(5;2)

=> Phương trình đường thẳng d là: 

3(x-5) - 2(y-2) = 0  <=> 3x - 15 - 2y + 4 = 0 <=> 3x - 2y -11 = 0

--------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy phương trình đường thẳng lớp 10. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT