logo

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Hệ thống kiến thức Lịch sử 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.


Mục tiêu bài học

- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, phân tích được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở châu Á và Mỹ La-tinh.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô.

- Nếu được ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Nếu được nét chính về thách thức, triển vọng của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam.

- Có ý thức trân trọng thành tựu, giá trị của chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.


Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo Bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo Bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay

Một số hình ảnh về Chiến tranh thế giới thứ hai

Một số hình ảnh về Chiến tranh thế giới thứ hai
Một số hình ảnh về Chiến tranh thế giới thứ hai
Một số hình ảnh về Chiến tranh thế giới thứ hai

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Lịch sử 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 12/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023