logo

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Hệ thống kiến thức Lịch sử 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 2: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản 


Mục tiêu bài học

- Trình bày được sự xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc Mỹ trên bản đồ hoặc trục thời gian.

- Nắm được được tầm quan trọng của thuộc địa đối với sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc thông qua ví dụ cụ thể.

- Phân tích được sự mở rộng và phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.

- Giải thích được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại; chỉ ra được tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

- Có nhận thức đúng đắn về tiềm năng và hạn chế của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Vận dụng được những hiểu biết về lịch sử chủ nghĩa tư bản để giải thích những vấn đề thời sự của xã hội tư bản hiện nay.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.


Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 2: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 2: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 2: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Một số hình ảnh về Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản

Một số hình ảnh về chủ nghĩa tư bản
Đoàn tàu hỏa đầu tiên (năm 1825) - thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp Anh
Một số hình ảnh về chủ nghĩa tư bản
Lễ tuyên bố thống nhất đế quốc Đức tại Cung điện Véc-xai (Pháp) tháng 1-1871

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Lịch sử 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Bài 2: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 12/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023