logo

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Hệ thống kiến thức Kinh tế Pháp luật 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.


Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Nhận biết được hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

- Phân tích, đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Kinh tế Pháp luật 11 Kết nối tri thức Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội


Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Cánh Diều Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: (Cánh diều) Lý thuyết KTPL 11 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội


Một số hình ảnh nổi bật về công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Một số hình ảnh nổi bật về công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Công dân phát biểu tại cuộc họp tổ dân phố
Một số hình ảnh nổi bật về công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Người dân có quyền khiếu nại, tố cáo những việc làm vi phạm pháp luật
Một số hình ảnh nổi bật về công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Người dân thực hiện quyền bầu cử của mình

>>> Trọn bộ 21 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Kinh tế Pháp luật 11 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2023 - Cập nhật : 12/08/2023