logo

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 20 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Khoa học tự nhiên 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 20 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 20: Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

* Yêu cầu cần đạt

- Nắm được nguyên nhân vật nhiễm điện do cọ xát.

- Giải thích được hiện tượng thực tế liên quan tới nhiễm điện.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 20: Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết KHTN 8 Bài 20 Kết nối tri thức


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 20: Sự nhiễm điện

* Yêu cầu cần đạt

- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.

- Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.

- Định nghĩa được dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.

- Phân loại được vật dẫn điện, vật không dẫn điện.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 20: Sự nhiễm điện

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 20: Sự nhiễm điện


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 20: Đòn bẩy

* Yêu cầu cần đạt

- Dùng dụng cụ đơn giản, minh hoạ được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực.

- Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn.

- Sử dụng kiến thức, kĩ năng về đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 20: Đòn bẩy

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 20: Đòn bẩy

>>> Trọn bộ 47 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 20 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 11/05/2023 - Cập nhật : 15/08/2023