logo

Sơ đồ tư duy Hoá học 11 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Hóa học 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Hoá học 11 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Hoá học 11 Kết nối tri thức Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

* Yêu cầu cần đạt

- Trình bày được nguyên tắc và cách thức tiến hành các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ; chưng cất, chiết, kết tinh và sơ lược về sắc kí cột.

- Thực hiện được các thí nghiệm về chưng cất thường, chiết.

- Vận dụng được các phương pháp: chưng cất thường, chiết, kết tinh để tách biệt và tinh chế một số hợp chất hữu cơ trong cuộc sống.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy đã vẽ.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Hoá học 11 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Hóa 11 Kết nối tri thức Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất


Sơ đồ tư duy Hoá học 11 Chân trời sáng tạo Bài 11: Cấu tạo hóa học chất hữu cơ

* Yêu cầu cần đạt

- Trình bày được nội dung thuyết cấu tạo hoá học trong hoá học hữu cơ.

- Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hoá học hữu cơ.

- Nêu được khái niệm chất đồng đẳng và dãy đồng đẳng.

- Viết được công thức cấu tạo của một số hợp chất hữu cơ đơn giản (công thức cấu tạo đầy đủ, công thức cấu tạo thu gọn).

- Nêu được chất đồng đẳng, chất đồng phân dựa vào công thức cấu tạo cụ thể của các hợp chất hữu cơ.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Hoá học 11 Chân trời sáng tạo Bài 11: Cấu tạo hóa học chất hữu cơ

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Hóa học 11 Chân trời sáng tạo Bài 11: Cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ

>>> Trọn bộ 19 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Hoá học 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Hóa học 11 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 10/07/2023 - Cập nhật : 19/08/2023