logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Văn 10 Cánh diều: Hê-ra-clet đi tìm táo vàng

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Văn 10 Cánh diều: Hê-ra-clet đi tìm táo vàng có đáp án đầy đủ và chính xác nhất bám sát nội dung Sách mới Ngữ văn 10 Cánh diều.

Câu 1: Văn học dân gian là gì?

A. Là những tác phẩm văn hoc viết về nhân dân, phục vụ cho nhân dân.

B. Là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 2: Nhân vật chính trong thể loại thần thoại là

A. Con người.

B. Các vị thần.

C. Các nhân vật anh hùng

D. Các vị thần, các nhân vật anh hùng, nhân vật sáng tạo văn hoá

Câu 3: Người kể trong văn bản "Hê-ra-clét đi tìm táo vàng " kể chuyện theo ngôi thứ mấy?

A.  Ngôi thứ nhất              

B. Ngôi thứ 2               

C. Ngôi thứ 3                

D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3

Câu 4: Ai là nhân vật chính của đoạn trích “Hê-ra-clét đi tìm táo vàng” ?

A. Thần Dớt

B. Hê-ra-clét.

C. Thần Prô-mê-tê

D. Thần Át-lát

Câu 5: Thần thoại và sử thi giống nhau ở điểm nào?

A. Đều là tác phẩm tự sự dân gian.

B. Đều kể về các vị thần.

C. Đều kể về những biến cố lớn diễn ra trong đời sống cộng đồng.

D. Đều sử dụng ngôn ngữ có vần, nhịp.

Câu 6: Sự kiện nào KHÔNG có trong đoạn trích?

A. Hê-ra-clét chiến thắng tên khổng lồ Ăng-tê

B. Hê-ra-clét giải cứu thần Prô-mê-tê

C. Hê-ra-clét giết con sư tử Nê-mê.

B. Hê-ra-clét đấu trí với thần Át-lát

[Sách mới] Trắc nghiệm Văn 10 Cánh diều: Hê-ra-clet đi tìm táo vàng

Câu 7: Ý nào sau đây khái quát đầy đủ nhất về nhân vật người anh hùng Hê-ra-clét?

A. Là người thường nhưng có sức mạnh “sánh tựa thần linh”.

B. Là người anh hùng có trí tuệ thông minh, năng lực phi thường; có ý chí, nghị lực và có trái tim nhân hậu.

C. Là người dũng cảm, không chịu lùi trước thử thách.

D. Là người có trái tim nhân hậu, bao dung.

Xem thêm: 

>>> Soạn bài Hê-ra-clet đi tìm táo vàng Ngữ văn 10 Cánh diều

>>> Tác giả - Tác phẩm Hê-ra-clet đi tìm táo vàng Ngữ văn 10 Cánh diều

>>> Tóm tắt Hê-ra-clet đi tìm táo vàng Ngữ văn 10 Cánh diều

ADVERTISEMENT