logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Trắc nghiệm Tin 10 Bài 1 KNTT: Thông tin và xử lí thông tin

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Sách mới Tin 10 Bài 1 KNTT: Thông tin và xử lí thông tin có đáp án đầy đủ nhất.

 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin


1. Trắc nghiệm Tin 10 Bài 1 Kết nối tri thức

Câu 1: Xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và cho biết bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?

A. Thị giác.

B. Vị giác.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

D. Không có đáp án nào đúng.

Câu 2: Theo em, tại sao thông tin trong máy tính biểu diễn thành dãy bít?

A. Vì máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có hai trạng thái đóng mạch và ngắt mạch;

B. Vì chỉ cần dùng 2 kí hiệu 0 và 1, người ta có thể biểu diễn được mọi thông tin trong máy tính;

C. Vì máy tính không hiểu được ngôn ngữ tự nhiên;

D. Tất cả các lý do trên.

Câu 3: Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lý thông tin hữu hiệu?

A. Làm việc không mệt mỏi.

B. Khả năng tính toán nhanh, chính xác.

C. Khả năng lưu trữ lớn.

D. Tất cả các khả năng trên.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thông tin là kết quả của việc xử li dữ liệu để nó trở nên có ý nghĩa.

B. Mọi thông tin muốn có được, con người sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

C. Không có sự phân biệt giữa thông tin và dữ liệu.

D. Dữ liệu chỉ có trong máy tính, không tồn tại bên ngoài máy tính.

Câu 5: Biểu diễn thông tin có vai trò:

A. Truyền và tiếp nhận thông tin.

B. Lưu trữ vào chuyển giao thông tin.

C. Quyết định đối với mọi hoạt động thông tin và quá trình xử lý thông tin.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Thông tin đem lại cho con người sự hiểu biết.

B. Thông tin là những gì có giá trị, dữ liệu là những thứ vô giá trị.

C. Thông tin có thể làm thay đổi hành động của con người.

D. Sự tiếp nhận thông tin phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người.

Câu 7: Thông tin có thể giúp cho con người:

A. Nắm được quy luật của tự nhiên và do đó trở nên mạnh mẽ hơn.

B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội xung quanh.

C. Biết được các tin tức và sự kiện xảy ra trong xã hội.

D. Tất cả các khẳng định trên đều đúng.

Câu 8: Em hãy nêu hoạt động thông tin là gì?

A. Tiếp nhận thông tin

B. Xử lí, lưu trữ thông tin

C. Truyền (trao đổi) thông tin

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Hoạt động thông tin là:

A. Tiếp nhận thông tin

B. Xử lí, lưu trữ thông tin

C. Truyền (trao đổi) thông tin

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 10: Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu trữ.

C. Xử lí.

D. Truyền.

Câu 11: Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?

A. Dữ liệu được lưu trữ.

B. Thông tin vào.

C. Thông tin ra.

D. Thông tin máy tính.

Câu 12: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

A. Lệnh

B. Chỉ dẫn

C. Thông tin

D. Dữ liệu

Câu 13: Để truyền đạt thông tin tới người bị khiếm thị hoàn toàn người ta có thể:

A. Vẽ hoặc viết ra giấy;

B. Đọc nội dung ghi trên giấy hoặc cho nghe một bài hát;

C. Cho xem những bức ảnh

D. Nhấp nháy đèn tín hiệu;

Câu 14: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Giấy.

B. Cuộn phim.

C. Thẻ nhớ.                                               

D. Xô, chậu.

Câu 15: Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lí thông tin?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.


2. Soạn Tin 10 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin Kết nối tri thức

>>> Soạn Tin 10 Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin


3. Lý thuyết Tin 10 Bài 1 Kết nối tri thức

>>> Tóm tắt Lý thuyết Tin 10 Bài 1 ngắn nhất Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT