logo

Quản lí thời gian tốt sẽ có những tác dụng gì?

Câu hỏi :

Quản lí thời gian tốt sẽ có những tác dụng gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Quản lý thời gian là quá trình lập danh sách những việc cần phải làm, nguyên tắc thực hiện thời gian biểu, giúp mọi việc được thực hiện theo đúng kế hoạch, không bị lãng phí.

Quản lí thời gian tốt sẽ có những tác dụng gì?

Theo đó việc quản lý thời gian được hiểu là hành động hoặc một quá trình thực hiện kiểm soát có ý thức cho số lượng thời gian hoạt động hay công việc cụ thể, đặc biệt là nhằm để tăng hiệu quả năng suất. Quản lí thời gian tốt mang lại nhiều hiệu quả:

+ Giảm căng thẳng - stress, tăng hiệu quả công việc cho bản thân và tập thể. 

+ Tăng thêm thời gian riêng tư cho bản thân nghỉ ngơi

+ Có nhiều cơ hội giúp thăng tiến trong công việc

+ Tăng niềm vui cho công việc

+ Dự trù được công việc cho kế hoạch tương lai và có thể giải quyết được các vấn đề mang tính dài hạn

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 03/01/2023