logo

Những vấn đề không nên đề cập đến khi giao tiếp lần đầu là?

Câu hỏi :

Những vấn đề không nên đề cập đến khi giao tiếp lần đầu là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Những vấn đề không nên đề cập đến khi giao tiếp lần đầu là?

Quan điểm về tôn giáo có thể được xem là hai đề tài được liệt vào hàng cấm kị khi chuyện trò với người lạ. Cái tôi tôn giáo của mỗi người vô cùng khác biệt đồn thời niềm tin của họ vào cái tôi của chính mình có thể nói là vô cùng bền vững. 

Vậy nên khi giao tiếp đặc biệt là giao tiếp lần đầu nên tránh đề cập những chủ đề về tôn giáo và chính trị vì mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Nếu như bạn không có cùng chung quan điểm thì cuộc trò chuyện sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Hơn nữa, trong lần gặp đầu tiên thì chắc chắn rằng bạn và người đối diện vẫn chưa thể hiểu rõ về nhau, nói về hai vấn đề này dễ dẫn đến ấn tượng xấu về đầu gặp đầu tiên.

icon-date
Xuất bản : 03/01/2023 - Cập nhật : 04/01/2023