logo
ADVERTISEMENT

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng Bằng sông Hồng?

Đồng bằng sông Hồng là một vùng hạ lưu của sông Hồng và sông Thái Bình ở miền bắc Việt Nam. Đồng bằng sông Hồng là cầu nối các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, là nơi giao lưu thuận lợi với các vùng khác của Trung Quốc và mở rộng giao lưu với khu vực và các nước trên thế giới.


Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

A. Có nhiều thiên tai nhu bão, lũ lụt, hạn hán

B. số dân đông, mật độ cao nhất cả nuớc

C. Tài nguyên đất, nuớc trên mặt xuống cấp

D. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp

Đáp án đúng: D

Đồng bằng sông Hồng tuy là một vùng đất kinh tế phù sa màu mỡ, nhưng nguồn tài nguyên lại không đa dạng, cộng thêm việc sử dụng cũng chưa hợp lí, do đó không có đầy đủ các loại khoáng sản để phục vụ cho công nghiệp. 

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?
Đồng bằng Sông Hồng

Câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng Bằng sông Hồng 

A. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô

B. Địa hình có hướng thấp dần ra biển

C. Được con người khai phá từ lâu đời

D. Đều có hệ thống đê ven sông ngăn lũ

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng Bằng sông Hồng 

A. Có nhiều thiên tai như bão,lũ lụt,hạn hán 

B. Số dân đông mật độ dân số cao nhất cả nước 

C. Khí hậu thuận lợi,địa hình bằng phẳng. 

D. Địa hình bằng phẳng đất phù sa màu mỡ.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng Bằng sông Hồng 

A. Mật độ dân số cao nhất 

B. Năng suất lúa cao nhất 

C. Đồng bằng lớn nhất 

D. Là một trung tâm kinh tế

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng Bằng sông Hồng 

A. Vùng trong đê không được phù sa bồi tụ, gồm các bậc ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước

B. Rộng khoảng 15 nghìn km2, cao ở rìa tây và tây bắc, thấp dần ra biển

C. Chịu tác động mạnh của thủy triều nhất so với các đồng bằng khác

D. Do phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi tụ

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng ? 

A. Gần 2/3 diện tích là đất phèn, mặn.

B. Được con người khai phá từ lâu đời.

C. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô.

D. Địa hình có hướng thấp dần ra biển.

ADVERTISEMENT