logo
ADVERTISEMENT

Optimists believe that life will be far better than it is today

Câu hỏi :

Optimists believe that life will be far better than it is today.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Detect key words (optimists, life, far better, today), tense (present and future simple)

Dịch câu hỏi: Những người lạc quan tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với ngày nay.

Đáp án A và D cho rằng tương lai và hiện tại không khác nhau, đáp án C tương lai còn tệ hơn nữa → Loại đáp án A, D và C

→ Đáp án B vì có nghĩa tương đồng với câu hỏi (tương lai sẽ tốt hơn hiện tại).

ADVERTISEMENT