logo

Nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Chăm-pa?

Câu hỏi :

Nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Chăm-pa?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Các thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Chăm Pa

icon-date
Xuất bản : 27/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023