logo
ADVERTISEMENT

Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng

Câu hỏi :

Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng chất lượng

Tính trạng là biểu thị đặc trưng cho kiểu hình của một sinh vật, là biểu hiện về hình thái bên ngoài để phân biệt sinh vật này với sinh vật khác. Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng chất lượng. Bởi những tính trạng này ít chịu sự ảnh hưởng của môi trường sống. Ví dụ về một tính trạng có mức phản ứng hẹp là Cà chua quả bầu hay dài.

ADVERTISEMENT