logo
ADVERTISEMENT

Những nét chính của các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 39 (Nêu những nét chính của các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII) Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Nêu những nét chính của các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Những nét chính của các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Trả lời:

Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII:

 Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 - 1769):

- Nghĩa quân hoạt động chính ở vùng Điện Biên, Tây Bắc. Nhân dân hết lòng ủng hộ.

- Ông có công bảo vệ vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống.

- Cuộc khởi nghĩa kéo dài đến năm 1769 thì kết thúc.

Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751):

- Nghĩa quân hoạt động ở Sơn Tây, Việt Trì, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Uy thế của nghĩa quân ngày một lên cao.

- Chúa Trịnh tập trung đàn áp nghĩa quân.

- Năm 1751: Nguyễn Danh Phương bị bắt, khởi nghĩa thất bại.

Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741 - 1751):

- Nghĩa quân hoạt động trên một vùng rộng lớn: từ Đồ Sơn, Kinh Bắc, Thăng Long đến Sơn Nam, Thanh Hóa, Nghệ An.

- Đề cao khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo".

- Năm 1751, quân Trịnh tấn công dồn dập => Khởi nghĩa thất bại.

Tất cả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại do chưa có đường lối, chính sách cụ thể, rõ ràng và phù hợp. Đây đều là những cuộc đấu tranh mang tính tự phát, diễn ra lẻ tẻ.

ADVERTISEMENT