logo
ADVERTISEMENT

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam mà Nguyễn Ái Quốc đưa ra khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì?

Câu hỏi :

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam mà Nguyễn Ái Quốc đưa ra khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam mà Nguyễn Ái Quốc đưa ra khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Tháng 6/1925, Hội Việt Nam Cách Thanh niên được thành lập dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc. Nhiệm vụ của hội đặt ra lúc này là "Hi sinh tính mạng, tư tưởng, quyền lợi của mình để làm cuộc cách mệnh dận tộc, đánh đổ phát xít để bảo vệ hòa bình thế giới.

ADVERTISEMENT