logo

Nhận định nào sau đây đúng về tài nguyên rừng nước ta hiện nay?

Câu hỏi :

Nhận định nào sau đây đúng về tài nguyên rừng nước ta hiện nay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nhận định đúng về tài nguyên rừng nước ta hiện nay là Diện tích rừng giàu chiếm tỉ lệ nhỏ, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi. Năm 2021, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố tỉ lệ che phủ rừng là 42,02% nhưng phần lớn là rừng non mới phục hồi và rừng trồng chưa khai thác được.

icon-date
Xuất bản : 16/02/2023 - Cập nhật : 16/02/2023

Tham khảo các bài học khác