logo

Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta?

Câu hỏi :

Loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ nước ta là do gió Tín Phong bán cầu Bắc. Vào mùa khô, gió Tín phong bán cầu Bắc thổi theo hướng Đông Bắc, loại gió này có tính chất khô nóng, độ ẩm tương đối thấp và  gây mùa khô cho Nam Bộ và Tây Nguyên, gặp địa hình núi chắn gió nên gây mưa ở ven biển trung bộ.

icon-date
Xuất bản : 16/02/2023 - Cập nhật : 16/02/2023

Tham khảo các bài học khác