logo

Nhà ở truyền thống của người Kinh là

Câu hỏi :

Nhà ở truyền thống của người Kinh là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Những ngôi nhà truyền thống của người Kinh chủ yếu là nhà trệt xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất. Nhà nào cũng có khuôn viên riêng, trong nhà được chia thành nhiều gian, gian chính dùng để cúng tế, tiếp khách, sinh hoạt gia đình, để đồ quý, các gian khác để đun nấu, để dụng cụ lao động, lương thực, thực phẩm,... 

Những ngôi nhà truyền thống của người Kinh chủ yếu là nhà trệt xây bằng gạch hoặc đắp bằng đất.

Ngày nay, do nhu cầu đất chật người đông, các ngôi nhà dần được cải tiến hơn, (nhà cấp bốn được thay thế bằng nhà mái bằng, nhà tầng hình ống hiện đại).

icon-date
Xuất bản : 28/04/2023 - Cập nhật : 28/04/2023