logo

Hoạt động sản xuất nông nghiệp của các dân tộc thiểu số ở vùng cao (Việt Nam) có đặc điểm nổi bật nào sau đây?

Câu hỏi :

Hoạt động sản xuất nông nghiệp của các dân tộc thiểu số ở vùng cao (Việt Nam) có đặc điểm nổi bật nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Hoạt động sản xuất nông nghiệp của các dân tộc thiểu số ở vùng cao (Việt Nam) có đặc điểm nổi bật là Lúa nước được trồng ở ruộng bậc thang.

Đặc điểm nổi bật của hoạt động sản xuất nông nghiệp các dân tộc thiểu số ở vùng cao (Việt Nam):

+ Phát triển hoạt động canh tác nương rẫy

+ Cây trồng chủ yếu: lúa, ngô, khoai, sắn, cây ăn quả, cây rau xanh và cây gia vị,...

+ Lúa nước được trồng ở ruộng bậc thang: Việc canh tác lúa nước được tiến hành ở những thửa ruộng bậc thang trên các sườn đồi, sườn núi hoặc các thung lũng chân núi.

icon-date
Xuất bản : 28/04/2023 - Cập nhật : 28/04/2023