logo
ADVERTISEMENT

Ngoài gió mùa, nước ta còn chịu tác động của một loại gió hoạt động quanh năm là

Câu hỏi :

Ngoài gió mùa, nước ta còn chịu tác động của một loại gió hoạt động quanh năm là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ngoài gió mùa, nước ta còn chịu tác động của một loại gió hoạt động quanh năm là gió Tín phong với tính chất cơ bản là khô, nóng do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyết Bắc bán cầu. Loại gió này xuất phát từ trung tâm cao áp trên biển Thái Bình Dương thổi về Xích đạo.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT