logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, hãy cho biết trong số 9 cửa của sông Tiền, sông Hậu đổ ra biển biển không có cửa sông nào?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, hãy cho biết trong số 9 cửa của sông Tiền, sông Hậu đổ ra biển biển không có cửa sông nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, ta thấy trong số 9 cửa của sông Tiền, sông Hậu đổ ra biển không có cửa sông Soi Rạp. Cửa Soi Rạp thuộc vào hệ thống sông Sài Gòn - Sông Đồng Nai có chiều dài khoảng 40km.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT