logo
ADVERTISEMENT

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản góp phần vào việc phát triển bền vững của đất nước do

Nông nghiệp là ngành có ảnh hưởng và góp phần quan trọng vào quá trình phát triển bền vững. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản góp phần vào việc phát triển bền vững của đất nước do đâu? Hãy cùng Toploigiai trả lời câu hỏi trắc nghiệm Bài 23: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SBT Địa Lý 10 nhé!


Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản góp phần vào việc phát triển bền vững của đất nước do

A. Kích thích các ngành kinh tế khác phát triển.

B. Khai thác hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế.

C. Dản xuất ra các mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

D. Có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.

Đáp án đúng: D. có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản góp phần vào việc phát triển bền vững của đất nước do

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản góp phần vào việc phát triển bền vững của đất nước do có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường.


Giải đáp nguyên nhân chọn đáp án D

Nông nghiệp là một trong hai ngành quan trọng nhất hiện nay. Không chỉ là ngành mang đến những nguyên liệu cho công nghiệp mà nông nghiệp còn là một yếu tố quan trọng của việc phát triển bền vững. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản góp phần vào việc phát triển bền vững của đất nước do có vai trò quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường. Nhờ có nông nghiệp hệ sinh thái mới được phát triển, không khí mới trong lành từ đó góp phần bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới Việt Nam hướng tới phát triển theo hướng bền vững bằng cách chuyển đổi ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng xanh.

ADVERTISEMENT