logo
ADVERTISEMENT

Ngành nào sau đây không thuộc thuộc nhóm công nghiệp chế tạo của Nhật Bản?

Câu hỏi :

Ngành nào sau đây không thuộc thuộc nhóm công nghiệp chế tạo của Nhật Bản?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Đáp án là C. Vật liệu truyền thông không thuộc nhóm công nghiệp chế tạo của Nhật Bản, đây là một lĩnh vực liên quan đến sản xuất các vật liệu và công nghệ để truyền tải thông tin. Trong khi đó, các lĩnh vực sản xuất ô tô, đóng tàu biển và sản xuất xe gắn máy đều là các ngành công nghiệp chế tạo của Nhật Bản.

ADVERTISEMENT