logo

Nếu nhập công thức không đúng cú pháp thì phần mềm xử lí như thế nào?

Câu hỏi :

Nếu nhập công thức không đúng cú pháp thì phần mềm xử lí như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Phần mềm thông báo lỗi khi nhập công thức không đúng cú pháp

Một số lỗi thường gặp trong Excel

Nếu nhập công thức không đúng cú pháp thì Phần mềm thông báo lỗi bởi phần mềm sẽ không thể tự sửa lỗi và trả về kết quả chính xác. Khi nhập sai công thức tùy vào lỗi do sai cú pháp, lỗi hiển thị, lỗi không tìm thấy dữ liệu, lỗi số, lỗi tham chiếu sai,…

icon-date
Xuất bản : 12/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023