logo
ADVERTISEMENT

Nêu nguyên tắc làm tăng giảm áp suất chất rắn

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường bắt gặp những dụng cụ cắt tỉa được mài sắt, làm nhọn để sử dụng vào mục đích của mỗi người. Đây chính là một trong những ứng dụng của áp suất chất rắn. Trong nội dung hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về nguyên tắc tăng giảm áp suất chất rắn, cùng theo dõi nhé!


Áp suất chất rắn là gì?

Áp suất của chất rắn xuất hiện do trọng lượng của vật rắn. Các nguyên tử bên trong chất rắn không chuyển động. Do đó, sự thay đổi động lượng của vật rắn sẽ không tạo ra áp suất. Tuy nhiên, trọng lượng của chất rắn tại một điểm nào đó sẽ có tác dụng vào điểm đã nói. Điều này gây ra áp suất bên trong vật rắn.

Nêu nguyên tắc làm tăng giảm áp suất chất rắn

Áp suất chất rắn là Áp suất được gây ra bởi chất rắn là áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích xác định. Áp lực này chỉ tác dụng lực lên vật ở bề mặt tiếp xúc.t được gây ra bởi chất rắn là áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích xác định. Áp lực này chỉ tác dụng lực lên vật ở bề mặt tiếp xúc.

Đặc điểm của áp suất chất rắn là chất rắn gây áp suất theo phương vuông góc với mặt bị ép.


Nguyên tắc làm tăng giảm áp suất chất rắn

Xuất phát từ công thức tính áp suất chất rắn: 

P = F/S

Trong đó:

+ F: là áp lực (N)

+ S: Là diện tích bị ép (m²)

+ P: là áp suất (n/m² = 1Pa)

Ta có thể rút ra Nguyên tắc làm tăng giảm áp suất chất rắn đó là làm diện tích bị ép càng nhỏ càng tốt hoặc tăng áp lực càng lớn.

Một số ví dụ làm tăng áp suất và giảm áp suất là:

+ Lưỡi dao càng nhỏ càng sắc

+ Ống hút cắm vào hộp sữa có đầu nhọn.

+ Mũi đinh thường thật nhọn để giảm diện tích bị ép.


Các cách tăng, giảm áp suất chất rắn

a. Cách làm tăng áp suất chất rắn

Áp dụng chính công thức tính áp suất chất rắn nêu trên, ta có thể dễ dàng đưa ra một số biện pháp nhằm làm giảm áp suất tác động lên vật như sau:

Cách 1: Giữ nguyên phần diện tích của vật bị nén bởi chất rắn và tăng lực nén do chất rắn tác động lên.

Cách 2: Giữ nguyên lực nén do chất rắn gây ra và tăng phần diện tích vật bị ép.

Cách 3: Tăng áp lực của chất rắn lên vật và giảm diện tích vật bị nén bởi chất rắn.

Nêu nguyên tắc làm tăng giảm áp suất chất rắn

b. Cách làm giảm áp suất chất rắn

Cũng vẫn áp dụng công thức tính áp suất chất rắn, ta có các cách giảm áp suất sau:

Cách 1: Giữ nguyên phần diện tích vật bị ép bởi chất rắn và làm giảm áp lực do chất rắn gây nên.

Cách 2: Giữ nguyên độ lớn lực ép bởi chất rắn và tăng diện tích phần tiếp xúc giữa chất rắn và vật.

Cách 3: Đòng thời làm giảm lực nén của chất rắn nên vật và tăng điện tích tiếp xúc của hai chất trên.

-----------------------------

Như vậy, với những cách tăng giảm áp suất kể trên, con người đã ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, chế tạo ra nhiều công cụ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày như: dao, kéo, các dụng củ cắt tỉa, bánh xe máy ủi,… Nắm được nguyên tắc làm tăng giảm áp suất sẽ giúp con người chế tạo ra những công cụ tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

ADVERTISEMENT