logo
ADVERTISEMENT

Một trong những nhiệm vụ xây dựng thế trận của nền QPAN hiện nay là xây dựng khu vực

Câu hỏi :

Một trong những nhiệm vụ xây dựng thế trận của nền QPAN hiện nay là xây dựng khu vực:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Một trong những nhiệm vụ xây dựng thế trận của nền QPAN hiện nay là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) tạo nền tảng của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Triển khai các lực lượng trong thế trận; tổ chức phòng thủ dân sự, kết hợp cải tạo địa hình với xây dựng hạ tầng và các công trình quốc phòng, an ninh.

ADVERTISEMENT