logo
ADVERTISEMENT

Một khung dây phẳng có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trương đều

Câu hỏi :

Một khung dây phẳng có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trương đều, mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cảm ứng từ B vào thời gian t. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung từ thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 = 0,5s là: 

Một khung dây phẳng có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trương đều
ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Từ đồ thị bài cho ta bổ sung thêm số liệu như hình vẽ:

Một khung dây phẳng có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trương đều

Độ lớn của điện động cảm ứng xuất hiện trong thời gian từ t1 = 0 đến t2 = 0,5s là:

Một khung dây phẳng có diện tích 25cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trương đều
ADVERTISEMENT