logo

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nghiên cứu về quân sự và kĩ năng quân sự cần thiết, gồm nội dung nào sau đây?

Câu hỏi :

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nghiên cứu về quân sự và kĩ năng quân sự cần thiết, gồm nội dung nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nghiên cứu về quân sự và kĩ năng quân sự cần thiết, gồm nội dung về phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa. Đây là những vũ khí nguy hiểm, có độ sát thương cao và sức ảnh hưởng lớn tới cục diện trên chiến trường. Do đó những loại vũ khí này là nội dung nghiên cứu của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh về quân sự và kĩ năng quân sự cần thiết. 

=> Vì vậy C là đáp án đúng. 

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nghiên cứu về quân sự và kĩ năng quân sự cần thiết, gồm nội dung nào sau đây?
icon-date
Xuất bản : 02/02/2023 - Cập nhật : 02/02/2023