logo
ADVERTISEMENT

Đối tượng nào học tại một số trường quân sự không được Bộ Quốc phòng điều động công tác?

Câu hỏi :

Đối tượng nào học tại một số trường quân sự không được Bộ Quốc phòng điều động công tác?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ở các trường đại học, học viện, cao đẳng thuộc khối các trường quân đội. Thường sẽ có 2 hệ:

Hệ quân sự là hệ đào tạo cho quân đội. Khi sinh viên theo học hệ này sẽ được chu cấp hoàn toàn từ học phí đến ăn, ở…Sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công tác về các đơn vị thuộc quân đội. 

Hệ dân sự thì phương thức đào tạo không khác so với các trường ĐH khác. Nghĩa là sinh viên vẫn phải nộp học phí, và tự túc chi phí trong quá trình học tập. Sau khi tốt nghiệp thì sẽ tự tìm việc làm… 

Về phương thức đào tạo thì ở cả hai hệ này sẽ không khác nhau nhiều. 

Theo thông thường thì điểm chuẩn hệ quân sự sẽ cao hơn điểm hệ dân sự vì những điều đã giải thích ở trên

ADVERTISEMENT