logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Thuật toán, chương trình máy tính

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Thuật toán, chương trình máy tính theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 12: Thuật toán, chương trình máy tính
 

- Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12


1. Từ thuật toán đến chương trình

- Dưới đây là các câu lệnh, khối lệnh tương ứng trong chương trình Scratch (phiên bản 3.29.1) để thực hiện tính chu vi hình tròn với số đo bán kính r được nhập từ bàn phím.

Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12 (ảnh 1)

- Tiến hành kéo thả để lắp ghép các lệnh theo đúng thứ tự thao tác cần thực hiện trong thuật toán ở Bảng 1, ta được chương trình Scratch tính chu vi của hình tròn như ở Hình 1.

- Thuật toán tính chu vi hình tròn là thuật toán tuần tự. Khi chạy chương trình này, các câu lệnh sẽ được thực hiện lần lượt từ trên xuống dưới.

- Lưu ý: Lệnh When clicked được thêm vào vị trí trên cùng của chương trình để khi nháy chuột vào lá cờ thì chương trình sẽ bắt đầu thực hiện.

-  Dưới đây là kết quả thực hiện chương trình ở Hình 1.

Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12 (ảnh 2)

2. Biến và kiểu dữ liệu của biến

- “answer”, “r”, “chuvi” là các biến nhớ trong chương trình ở Hình 2.

- Biến “answer” trong Scratch được dùng để lưu trữ dữ liệu người dùng nhập.

- Tạo các biến chưa có sẵn như “r”, “chuvi” trước khi sử dụng.


a) Các bước tạo biến trong Scratch

- Sau khi được tạo, tên biến (ví dụ r) sẽ xuất hiện ở bên dưới nút lệnh Make a Variable (Hình 4).

Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12 (ảnh 3)

- Khi thực hiện chương trình, máy tính sẽ dành một phần của bộ nhớ để lưu trữ giá trị của biến và đặt tên cho phần bộ nhớ đó là tên biến. 

- Biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình.

- Lưu ý:

+ Trong quá trình thực hiện chương trình, giá trị của biến có thể thay đổi.

+ Ngoài biến, một số ngôn ngữ lập trình cho phép khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.


b) Kiểu dữ liệu của biến

- Trong Scratch, một biến có thể nhận dữ liệu kiểu số, kiểu chữ và kiểu logic. Cụ thể:

+ Dữ liệu kiểu số: số nguyên, số thực;

+ Dữ liệu kiểu chữ: dây ký tự;

+ Dữ liệu kiểu logic: đúng (true) hoặc sai (false).

- Tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình, kiểu dữ liệu của biến là kiểu của dữ liệu mà biến đang lưu trữ.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo

- Soạn Tin học 8 Chân trời sáng tạo

- Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Tin học 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 12: Thuật toán, chương trình máy tính theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT