logo

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề E: Danh sách liệt kê và tiêu đề trang

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề E: Danh sách liệt kê và tiêu đề trang theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Danh sách liệt kê và tiêu đề trang


1. Tạo danh sách liệt kê

a. Tạo danh sách liệt kê

Tạo danh sách liệt kê được thực hiện bằng hai bước

- Bước 1. Chọn các đoạn cần tạo danh sách liệt kê.

- Bước 2. Trên dải lệnh Home, nháy chuột vào lệnh Bullets hoặc Numbering, nháy chọn một kiểu đánh dấu đầu đoạn trong bảng chọn xuất hiện. Kết quả là các đoạn đã chọn tạo thành danh sách ở kiểu liệt kê vừa chọn.

b. Thay đổi hoặc hủy bỏ danh sách liệt kê

- Phần mềm soạn thảo cho phép thay đổi biểu tượng kí tự đầu các đoạn của danh sách liệt kê, chuyển từ kiểu liệt kê có thứ tự sang kiểu không có thứ tự và ngược lại hoặc huỷ bỏ định dạng kiểu danh sách liệt kê.


2. Tạo tiêu đề đầu trang, chân trang và đánh số trang

a. Tạo tiêu đề đầu trang, chân trang và đánh số trang

Để tạo tiêu đề đầu trang hoặc chân trang, ta thực hiện theo các bước sau 

- Bước 1. Trên dải lệnh Insert, nhảy chuột vào lệnh Header hoặc Footer. 

- Bước 2. Chọn một mẫu tiêu đề trong bảng các mẫu tiêu đề. 

- Bước 3. Thực hiện chỉnh sửa nội dung cho tiêu đề

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề E: Danh sách liệt kê và tiêu đề trang

b. Đánh số trang

- Việc đánh số trang được thực hiện bằng hai bước sau:

+ Bước 1. Trong dải lệnh Insert, chọn lệnh Page Number để mở bảng có sẵn các mẫu đánh số trang.

+ Bước 2. Nháy chuột chọn một kiểu mẫu phù hợp.

- Để xoá phần tiêu đề đầu trang, chân trang hoặc số trang, trước tiên nhảy chuột vào lệnh Header, Footer hoặc Page Number trên dải lệnh Insert Tiếp đó, nhảy chuột vào lệnh Remove Header, Remove Footer hoặc Remove Page Numbers ở cuối bảng chọn.

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề E: Danh sách liệt kê và tiêu đề trang

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 3 Chủ đề E: Danh sách liệt kê và tiêu đề trang theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/05/2023 - Cập nhật : 15/05/2023