logo

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề E: Xử lí đồ họa trong văn bản

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề E: Xử lí đồ họa trong văn bản theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Xử lí đồ họa trong văn bản


1. Tạo và xử lí hình vẽ

- Lệnh Shapes ở dải lệnh Insert mở ra một bảng chọn các hình cơ bản. Quy trình chung để tạo hình vẽ như sau:

+ Bước 1. Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn trong văn bản, nháy chuột vào lệnh Shapes trên dải lệnh Insert, nhảy chuột vào lệnh New Drawing Canvas để tạo vùng vẽ.

+ Bước 2. Chọn một hình vẽ cần tạo trong nhóm Insert Shapes trên dải lệnh Drawing Tools\Format . Lúc này, con trỏ chuột biến thành hình dấu cộng. Đưa con trỏ chuột vào vùng vẽ, nháy chuột trái, kéo rê khi được hình cần tạo thì thả chuột trái.

+ Bước 3. Chọn hình vẽ đã tạo và thực hiện hiệu chỉnh bằng các lệnh phù hợp trên dải lệnh Drawing Tools\Format.

* Hiệu chỉnh kích thước, vị trí của khung vẽ

+ Chọn lệnh Fit để kích thước khung vừa đủ bao trọn các hình vẽ.

+ (1) Nháy chuột tại cạnh để chọn toàn bộ khung vẽ; (2) Chọn Layout Options; (3) Chọn một kiểu vị trí trong bảng chọn xuất hiện.

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề E: Xử lí đồ họa trong văn bản

* Hiệu chỉnh màu nền, nét vẽ và kích thước hình vẽ 

Khi chọn một đối tượng hình vẽ, trên dải lệnh Drawing Tools\Format cung cấp nhiều nhóm lệnh để hiệu chỉnh. 

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề E: Xử lí đồ họa trong văn bản

2. Chèn ảnh và hiệu chỉnh trong văn bản

- Để chèn ảnh vào văn bản, ta đặt con trỏ tại vị trí cần chèn, nháy chuột vào lệnh Pictures trên dải lệnh Insert, chọn nguồn lấy ảnh từ máy tính hoặc từ Internet, thực hiện thao tác tìm ảnh và chèn vào văn bản.

Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề E: Xử lí đồ họa trong văn bản


- Một số hiệu chỉnh thường dùng cho đối tượng ảnh:

+ Cắt xén ảnh: Lệnh Crop cho phép cắt xén một phần của ảnh theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Ngoài ra, có thể cắt xén ảnh theo một khung hình mẫu cơ bản

+ Tạo khung viền: Nhóm Picture Styles có các lệnh cho phép tạo khung viền theo mẫu có sẵn hoặc tự điều chỉnh khung viền, hiệu ứng của ảnh

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Cánh Diều Bài 1 Chủ đề E: Xử lí đồ họa trong văn bản theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023