logo

Lý thuyết KHTN 8 Chân trời sáng tạo Bài 47: Quần xã sinh vật

Tóm tắt Lý thuyết KHTN 8 Chân trời sáng tạo Bài 47: Quần xã sinh vật theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 47: Quần xã sinh vật


1. Quần xã sinh vật là gì?

- Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau và với môi trường.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 47: Quần xã sinh vật

2. Một số đặc điểm cơ bản của quần xã sinh vật

- Độ đa dạng được thể hiện qua số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài có trong quần xã.

- Dựa vào vai trò, số lượng, các loài trong quần xã được chia thành loài ưu thế và loài đặc trưng.

+ Loài ưu thế là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã. 

+ Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc có số lượng và vai trò quan trọng hơn hẳn các quần thể khác.


3. Bảo vệ quần xã sinh vật

- Một số biện pháp chủ yếu để bảo vệ vệ quần xã sinh vật như:

+ Hạn chế những tác động tiêu cực của con người đến môi trường sống của quần xã.

+ Xây dựng các khu bảo tồn để bảo vệ các quần xã sinh vật tránh sự tác động bất lợi của môi trường tự nhiên và con người.

+ Phục hồi các quần xã đang suy thoái thông qua việc bảo tồn các loài ưu thế, loài đặc trưng của quần xã; cải thiện chất lượng môi trường; phục hồi và bảo vệ rừng; ...

+ Bảo vệ quần xã thông qua hoàn thiện pháp chế; tăng cường tuyên truyền, giáo dục.

>>> Xem toàn bộ:

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết KHTN 8 Chân trời sáng tạo Bài 47: Quần xã sinh vật theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 27/06/2023 - Cập nhật : 13/08/2023