logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được


Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được


I. Mối ghép cố định

1. Khái niệm

Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.

2. Phân loại

Mối ghép cố định gồm hai loại:

- Mối ghép tháo được.

- Mối ghép không tháo được.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được – TopLoigiai


II. Mối ghép không tháo được

1. Mối ghép bàng đinh tán:

Là mối ghép không tháo được

a. Cấu tạo mối ghép:

Gồm hai chi tiết được ghép và đinh tán (Chi tiết ghép)

- Chi tiết được ghép thường ở dạng tấm

- Đinh tán: Là chi tiết hình trụ một đầu có mũ đã được làm sẵn (Hình chỏm cầu  hay hình nón cụt)

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được – TopLoigiai (ảnh 2)

b. Đặc điểm và ứng dụng

- Được dùng khi:

+ Vật liệu ghép không hàn được hoặc khó  hàn

+ Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao ( Như nồi hơi..)

+ Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh

- Ứng dụng: Được dùng trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng cụ gia đình……….

2. Mối ghép bằng hàn

a. Khái niệm:

- Là mối hàn không tháo được, khi hàn người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chi tiết lại với nhau, hoặc được kết dình với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác như thiếc hàn

- Tùy theo trạng thái nung nóng kim loại ở chỗ tiếp xúc

+ Hàn nòng chảy: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung nóng tới trạng thái chảy

+ Hàn áp lực: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo sau đó dùng lực ép chúng kết dính lạ với nhau

+ Hàn thiếc (Hàn mềm): Chi tiết được hàn ở thể rắn, thiếc hàn được nung nòng chảy làm dính kết kim loại với nhau

- Các phương pháp hàn:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được – TopLoigiai (ảnh 3)

b. Đặc điểm và ứng dụng:

- So với mối ghép bằng đinh tán thì mối ghép hàn được hình thành trong thời gian ngắn hơn, tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành (vì thời gian chuẩn bị ít) nhưng có nhược điểm là dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém

- Ứng dụng: Tạo ra các loại khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, xe máy và ứng dụng trong công nghiệp điện tử.

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 26. Mối ghép cố định, mối ghép tháo được

ADVERTISEMENT