logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 26. Mối ghép cố định, mối ghép tháo được


Bài 26. Mối ghép cố định, mối ghép tháo được

I. Mối ghép bằng ren

a, Cấu tạo:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 26. Mối ghép cố định, mối ghép tháo được – TopLoigiai

- Mối ghép bulông: gồm đai ốc(1), vòng đệm (2), chi tiết ghép (3, 4), bu lông (5).

- Mối ghép vít cấy: gồm đai ốc (1), vòng đệm (2), chi tiết ghép (3, 4), vít cấy (6). 

- Mối ghép đinh vít: gồm chi tiết ghép (3, 4), đinh vít (7). 

- Giống nhau: đều ghép nối các chi tiết bằng ren, liên kết nhờ ma sát ren ăn khớp

- Khác nhau: 

+ Mối ghép bulông : các chi tiết 3,4 có sẵn lỗ trơn, khi ghép bulông luồn qua lỗ của các chi tiết  rồi nhờ ma sát ren đai ốc xiết chặt mối ghép. Vòng điệm giữ vai  trò hãm đai ốc.

+ Mối ghép vít cấy: 1 đầu của vít có ren đc cấy vào lỗ ren của chi tiết 4 , chi tiết 3 có lỗ trơn lồng qua đầu kia của vít,sau đó là vòng đệm, xiết chặt nhờ đai ốc 1.

+ Mối ghép đinh vít: phần ren của đinh vít lắp vào chi tiết 4, đầu kia đinh vít là mũ có rãnh, ko cần có đai ốc.

b, Đặc điểm và ứng dụng 

- Mối ghép bằng ren được dùng rất rộng rãi vì nó đơn giản dễ thực hiện,dễ tháo lắp sữa chữa thay thế.

- Mối ghép có độ dày quá lớn ta dùng vít cấy,

- Mối ghép có thân , đế máy dày vỏ mỏng ta dùng đinh vít.

2. Mối ghép bằng then và chốt

a, Cấu tạo

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 26. Mối ghép cố định, mối ghép tháo được – TopLoigiai (ảnh 2)

- Mối ghép bằng then : then hình trụ hoặc hộp chữ nhật được đặt trong rãnh của bánh đai và trục quay làm cho bánh đai không có chuyển động trượt khi quay.

- Mối ghép bằng chốt hình trụ đặt trong lỗ xuyên ngang qua hai chi tiết được ghép để truyền lực và cũng trách chuyển động tương đối giữa chúng.

b, Đặc điểm và ứng dụng

- Đặc điểm: cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp và thay thế nhưng khả năng chịu lực kém.

- Ứng dụng:

- Mối ghép then áp dụng cho mối ghép trục với bánh đai, bánh răng, đĩa xích....

- Mối ghép chốt áp dụng cho mối ghép có tác dụng hãm chuyển dộng tương đối giữa các chi tiết theo phương tiếp xúc để truyền lực theo phương đó.

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 27. Mối ghép động

ADVERTISEMENT