logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép


Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép


I. Khái niệm về chi tiết máy

1. Chi tiết máy là gì?

- Chi tiết máy là các phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép – TopLoigiai

- Dấu hiệu nhận biết:

+ Có cấu tạo hoàn chỉnh

+ Không tháo rời được ra nữa

2. Phân loại chi tiết máy

- Nhóm có công dụng chung: Bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo... được sử dụng trong nhiều loại máy khác nhau các chi tiết có công dụng chung

- Nhóm có công dụng riêng: Trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp. Dùng trong một loại máy nhất định → chi tiết có công dụng riêng


II. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào?

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép – TopLoigiai (ảnh 2)

1. Mối ghép cố định

Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau gồm:

- Mối ghép tháo được như ghép bằng vít, ren, then, chốt…

- Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn

2. Mối ghép động

- Là những mối ghép mà chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp với nhau.

- Ví dụ:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép – TopLoigiai (ảnh 3)

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 25. Mối ghép cố định, mối ghép không tháo được

ADVERTISEMENT