logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 11 Kết nối tri thức Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

Tóm tắt Lý thuyết Công nghệ 11 Kết nối tri thức Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Công nghệ 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

- Soạn Công nghệ 11 Kết nối tri thức Bài 3


I - Giống vật nuôi


1. Khái niệm 

- Giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loài, có ngoại hình và cấu trúc di truyền giống nhau, được hình thành và phát triển do tác động của con người.

- Giống vật nuôi có thể phân loại theo nguồn gốc (giống nội, giống nhập nội), mức độ hoàn thiện (giống nguyên thuỷ, giống quá độ, giống gây thành) và mục đích khai thác (giống chuyên dụng, giống kiêm dụng).


2. Điều kiện để công nhận giống vật nuôi

- Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc

- Có ngoại hình, năng suất giống nhau

- Có tính di truyền ổn định

- Được Hội đồng Giống Quốc gia công nhận


II - Vai trò của giống trong chăn nuôi 


1. Quyết định đến năng suất chăn nuôi

Các giống vật nuôi khác nhau sẽ cho năng suất khác nhau trong cùng điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc (xem Bảng 3.1).

Lý thuyết Công nghệ 11 Kết nối tri thức Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

2. Quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi

- Giống vật nuôi quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi (thịt, trứng, sữa,...) (Bảng 3.2).

- Giống ảnh hưởng đến khả năng thích nghi và hiệu quả sử dụng thức ăn của vật nuôi.

Lý thuyết Công nghệ 11 Kết nối tri thức Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Công nghệ 11 Kết nối tri thức

- Soạn Công nghệ 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Công nghệ 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Công nghệ 11 Kết nối tri thức Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT