logo

Lực lượng Hải quân được thiết lập lần đầu tiên dưới thời vị vua nào ở nước Nga?

Câu hỏi :

Lực lượng Hải quân được thiết lập lần đầu tiên dưới thời vị vua nào ở nước Nga?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Lực lượng Hải quân được thiết lập lần đầu tiên dưới thời của vua Peter Đại đế

Lực lượng Hải quân được thiết lập lần đầu tiên dưới thời của vua Peter Đại đế. Ông đã lập nên lực lượng Hải quân Nga vào năm 1696 và sử dụng nó để mở rộng lãnh thổ của Nga và củng cố địa vị của nước này trong khu vực Biển Đen và Baltic. Peter Đại đế được xem là một nhà cải cách và hiện đại hóa Nga, và việc thành lập lực lượng Hải quân cũng là một phần trong những nỗ lực đó.

icon-date
Xuất bản : 17/04/2023 - Cập nhật : 30/06/2023